Si passem a custòdia compartida, haig de sortir del pis?

Ara tinc la custodia dels meus fills i per tant l’usufructa de la vivenda mentre ells nos s’independitzin. Però darrerament el meu ex m’està demanant la custodia compartida. Em pot exigir el meu ex que li pagui la meitat? O em pot obligar a vendre-la?

L’atribució de l’ús de la vivenda a un sol dels cònjuges s’atribueix en una separació o divorci a qui té la guarda i custodia dels fills menors d’edat. Amb el nou codi civil català, l’atribució és fins a la majoria d’edat dels fills i en cas de que s’hagi de prorrogar serà perquè no ténen independència econòmica i serà el jutge qui doni o no la pròrroga.

Encara que hi hagi una guarda compartida pot haver atribució de l’ús de l’habitatge a un de sol dels cònjuges, si hi ha desequilibri econòmic entre els dos. En cas que hi hagi guarda compartida i no hi hagi desequilibri, pot ser que no hi hagi atribució d’ús i en aquest cas els copropietaris del domicili familiar s’hauran de posar d’acord o en vendre o en que un compri la part del l’altre, però en cap cas s’obliga a un a comprar  la part de l’altre.

Un cop els fills són independents es pot obligar a qui se li ha atorgat l’ús a vendre, però mai a que li compri a l’altre la meitat. Si no es posen de d’acord la finca pot sortir a subhasta.