Quina és l’edat mínima per a comprar petards

El Reglament d’explosius no esmenta de forma concreta a partir de quines edats es poden comprar artificis pirotècnics d’aquestes classes.

Per resoldre aquesta mancança, les diverses subdelegacions del Govern a Catalunya han concretat aquest aspecte mitjançant ordres internes, que indiquen que les persones majors de 18 anys poden adquirir qualsevol arti?ci dels inclosos en les classes I, II i III.
Per als menors d’aquesta edat, cada Subdelegació del Govern té ?xats criteris diferents, els quals es preveuen en les resolucions d’autorització de venda.
No obstant això, l’apartat 1.4 de la Instrucció tècnica complementària núm. 19 del Reglament d’explosius estableix la prohibició de vendre productes pirotècnics de qualsevol tipus a aquelles persones que estiguin sota els efectes de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents ni, amb caràcter general, a partir de la mitjanit.