La mediació, una eina cada cop més exitosa

LA MEDIACIÓ  es un mètode que afavoreix una gestió constructiva dels conflictes. És una oportunitat per a que les parts hagin de seguir mantenint contacte en el futur  trobin la manera de comunicar-se per aconseguir un acord satisfactori al seu conflicte.

El mediador escolta a les parts i fomenta el diàleg entre elles. No decideix ni imposa la solució al conflicte, son les mateixes parts enfrontades les que arriben a  l’acord per elles mateixes, amb la ajuda del mediador i les seves tècniques.

Estadísticament està comprovat que els acords obtinguts dins el procés de  Mediació tenen un alt índex d’efectivitat per la rapidesa del procés, i per a que les parts es senten protagonistes d’haver trobat ells mateixos la solució sense que hagi estat un tercer qui hagi decidit.