La Cambra de la Propietat Urbana promou la mediació per resoldre els conflictes veïnals

Els conflictes entre veïns són força habituals, generalment per qüestions quotidianes. Sorolls, males olors, obres sense permís  o l’ús d’espais comuns desfermen sovint problemes de convivència. Uns problemes que moltes vegades acaben als jutjats, després que un veí denuncií al que viu just davant o sobre seu. Però la justícia és lenta i la mateixa denúncia encara fa més difícil la convivència. Com a alternativa, molt més ràpida i àgil, hi ha la mediació, on un professional mira de posar d’acord les dues parts a través del diàleg.

La Cambra de la Propietat Urbana vol promoure la mediació entre els seus socis com a alternativa a la justícia en aquests habituals conflictes veïnals. Per això ha signat un conveni amb el Col·legi d’advocats de Terrassa. Tot i que la mediació està fora del circuit judicial, quan s’arriba a un acord entre les dues parts cal signar-lo davant de notari per assegurar-ne el compliment. El Centre de Mediació del Col·legi d’Advocats de Terrassa assessorarà els seus usuaris sobre la mediació els dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dijous de 10 a 12 del matí. A continuació adjuntem un vídeo on s’explica més detalladament el conflicte.

Vídeo del conflicte des del Canal Terrassa.